Ovde možete pronaći mogućnosti finansijske podrške

Waff Logo

Bečki fond za subvencionisanje radnika/-ca (WAFF)

Sa čekom za novu šansu (Chancen-Scheck) i obrazovnim kontom (Bildungskonto) waff podržava Bečlije i Bečlijke u profesionalnom obrazovanju i profesionalnoj dokvalifikaciji. Informacije o uslovima za dobivanje finansijske podrške i podnošenju zahteva možete da pronađete na internet stranici: www.waff.at. Rado ćemo Vam napraviti predračun, koji možete da predložite centru za savetovanje.

 

Wiener Bildungspass

Bečki vrednosni bonovi za učenje nemačkog jezika

Grad Beč Vam vrednosnim bonovima nudi podršku u učenju nemačkog jezika (najmanje 80 časova): U okviru Startcoaching-a (prvog savetovanja za nove doseljenike i doseljenice na maternjem jeziku) od strane MA 17 svaki novi doseljenik i svaka nova doseljenica dobija Bečki obrazovni pasoš. Bečki vrednosni bonovi u vrednosti od 300 evra i 150 evra možete da pronađete na poslednjim trima stranicama Vašeg Bečkog obrazovnog pasoša.

 

ÖIF

ÖIF-vrednosni bon

MA 35 izdaje migrantima i migrantkinjama plavi ÖIF-vrednosni bon. Za integracioni kurs nemačkog jezika na nivou A2 (najmanje 80 časova) možete da dobijete kompenzaciju troškova za kurs od 50%. To znači maksimalno 750 evra za 300 časova (UE). Uslov za kompenzaciju je položeni ÖIF-ispit na nivou A2.

ÖIF-specijalni kontingent & individualna podrška

Osobe sa pravom na azil ili supsidijarnu zaštitu, kojima je taj status poslednjih triju godina priznat, trenutno imaju pravo da podnesu zahtev za finansiranje jezičkih kurseva na nivoima A2, B1 i B2. Rado ćemo Vam napraviti predračun, pomoću kojeg možete da podnesete zahtev za finansiranje kod ÖIF-a.

 

AMS

Zavod za zapošljavanje (AMS)

Naši kursevi odgovaraju kriterijumima AMS-a. Ukoliko želite da podneste zahtev za podršku finansiranja kod AMS-a, možemo da Vam napravimo predračun, koji možete da predložite kod Vašeg AMS-savetnika ili Vaše AMS-savetnice. Ukoliko Vam se zahtev odobri, možemo rezervisati mesto za Vas.

 

Predračun

Kako bismo mogli da napravimo predračun, potrebni su nam Vaše ime, Vaša adresa, te Vaš broj socijalnog osiguranja. Po potrebi možete da besplatno napravite kvalifikacioni test, kako bismo mogli pronaći idealan kurs za Vas. Takođe Vam možemo poslati predračun i/ili kvalifikacioni test putem mejla. Molimo Vas da potrebne podatke pošaljete na ovu adresu: office@loqui.at.

 

Rado ćemo Vas posavetovati o svim mogućim finansijskim podrškama tokom našeg radnog vremena (od ponedeljka do četvrtka od 8h-18h, petkom od 9h-15h). Ne morate da dogovorite termin. Ukoliko imate pitanja o terminima za kurseve, cenama ili sl. možete da nas pozovete na ovaj broj: (Tel. +43 1 934 60 23).