Različitost je naša snaga!

 

U preduzeću LOQUI diskriminaciji nije mesto. Smatramo da smo dužni i odgovorni da promičemo raznolikost u svim sektorima našeg preduzeća. Naše osnovno načelo je da nikoga ne diskriminišemo ili isključujemo radi seksualne orijentacije, pola, godina, vere, porekla, te mentalnih ili fizičkih smetnji. Naše osnovno načelo se odražava u našim inicijativama:

  • Ukoliko je to moguće, pokušavamo da sastavimo multikulturalne kurseve, što znači da se razne generacije, različitog porekla ili različite kulture mogu susresti.

  • Naši nastavnici i naše nastavnice koriste rodno ravnopravan jezik, te nastavnički materijal koji ne diskriminiše nikoga.

  • Naši nastavnici i naše nastavnice govore više jezika i imaju multikulturalno poreklo.

  • Pristup svim prostorijama kao i našoj internet stranici je bez barijera.

  • Nudimo aktivne jezičke kurseve za članove LGBTQ zajednice.

  • Svim nastavnicima/-cama se jednom godišnje nudi mogućnost, da dodatno uz svoje univerzitetsko obrazovanje i svoje dugoročno iskustvo, sudeluju u Gender i Diversity doškolovanju.  

Misija

Naše vrednosti

Potrebe naših mušterija, te lični uspeh doškolovanja, stoje na prvom mestu naših usluga.

Naš standard kvaliteta

Veoma nam je bitno da naše mušterije budu zadovoljne od prvog do poslednjeg kontakta i nadalje. Najviši prioritet nam je da ih ubedimo u naš kvalitet tako da postanu predstavnici našeg preduzeća.

Naš kvalitet se ne odražava samo u suvremenim pristupima poučavanja i učenja, nego i u kompetenciji naših radnika/-ca i poverljivom odnosu sa našim mušterijama.

Naši radnici i naše radnice

Naši angažovani i profesionalni radnici i radnice čine glavne čimbenike uspeha našeg preduzeća. Sa raznim merama doškolovanja motivišemo i potičemo naše radnike/-ce. Angažman, kvalitet i lojalnost nagrađujemo priznanjem.

Svaki radnik i svaka radnica dobija iste šanse da napreduje u svom poslu.

Ističu nas dobar odnos i otvorena komunikacija u celom preduzeću.

Naša snaga

Smatramo da smo dužni i odgovorni da promičemo raznolikost u svim sektorima našeg preduzeća.

Naše osnovno načelo je da nikoga ne diskriminišemo ili isključujemo radi seksualne orijentacije, pola, godina, vere, porekla, te mentalnih ili fizičkih smetnji.

Naši ciljevi

Težimo ka tome da postignemo vodeću poziciju u sektoru obrazovanja i doškolovanja. Cilj nam je da na području jezičkih usluga budemo među najboljima.

Bitno nam je da održivo rastemo, te da konstantno radimo na našem kvaltitetu.