Besplatan kvalifikacioni test

 

Kako biste u potpunosti i na najbolji mogući način iskoristili našu ponudu, preporučujemo da uradite naš kvalifikacioni test. Potpuno besplatno i neobavezujuće Vam nudimo naš Computer-Adaptive-Test za nemački jezik. Klikom na link dole ćemo Vas direktno prespojiti na stranicu gde možete da utvrdite Vaše znanje jezika.

Molimo Vas da samostalno i bez ikakve pomoći (rečnika, mobitela itd.) ispunite kvalifikacioni test. Nakon dobivenih rezultata ćemo Vas neposredno kontaktirati, kako bismo Vas informisali o odgovarajućim kursevima.

Kvalifikacioni test nemačkog jezika

 

Jezički nivoi prema evropskom referentnom okviru

A1/A2 Elementarno korišćenje jezika

Nivoi Slušanje/Govor Čitanje Pisanje
A1

Može da razume jednostavne izraze, ukoliko sagovornik govori polako, može da sudeluje u jednostavnom razgovoru o predvidljivoj temi (npr. porodica).

Može da razume jednostavne informacije ili upute (npr. znakove, plakate, kataloge).

Može da ispuni jednostavne obrasce (npr. u hotelima) i da piše razglednice.

A2 Može da razume poznate i jednostavne izraze i da izrazi svoje mišljenje i želje. Može da govori o sebi, svom okruženju i porodici. Može da razume jednostavne informacije o poznatoj temi i opšte tekstove kao informacije o proizvodima, jelovnike, vozne redove itd. Može da ispuni obrasce i da piše kratka, jednostavna pisma, koja sadrže lične informacije.

 

B1/B2 Samostalno korišćenje jezika

Nivoi Slušanje/Govor Čitanje Pisanje
B1

Može ograničeno da izrazi mišljenje o poslu ili slobodnom vremenu, itd., da savetuje o poznatoj temi i da razume jasno formulisane upute ili javna priopštenja.

Može da razume svakodnevne izraze u tekstovima o poslu ili slobodnom vremenu, te glavne informacije o ne-standardizovanim tekstovima o poznatoj temi.

Može da sastavi koherentne tekstove i koherentna pisma ili da vodi beleške o poznatim temama.

B2 Može da razume složene argumentacije ili duže govore, da spontano i tečno govori i prezentuje, te da razgovara o raznim temama. Može da uoči relevantne informacije u tekstu i da razume konkretne upute i savete. Može da vodi beleške tokom govora/razgovora i da sastavi izvešća sa argumentima za i protiv.

 

C1/C2 Kompetentno korišćenje jezika

Nivoi Slušanje/Govor Čitanje Pisanje
C1

Može sa lakoćom da razume kompleksne sadržaje na sastancima i seminarima, i da bez prekida vodi razgovor o opštim i apstraktnim temama.

Može da razume duge, složene tekstove i da uoči razlike u stilovima.

Može da sastavi poslovna pisma, da tokom sastanaka vodi relativno precizne beleške i da adekvatno piše o složenim temama.

C2 Može sa lakoćom da razume govorni jezik neovisno o brzini govora, da sigurno razgovara i savetuje o složenim ili delikatnim temama i da razume kolokvijalne izraze. Može da sa lakoćom čita i razume svaku vrstu teksta, nebitno da li je sadržajno ili jezički složen. Može da se pismeno adekvatno i precizno izražava o svakoj temi i da vodi potpune beleške na sastancima i seminarima.