Individualno, fleksibilno, uspešno!

 

Plan kursa se kroji po Vašim individualnim ciljevima učenja. Naši nastavnici i naše nastavnice prilagođavaju sadržaje, nastavni materijal i tempo učenja Vašim interesima i Vašem predznanju. Tim putem možete da brzo i efikasno naučite jezik. Prilagođavanje toka nastave Vašim ličnim potrebama takođe omogućava potpunu fleksibilnost.

 

Kako bismo Vam mogli ponuditi kurs, koji je prilagođen Vašim potrebama, nužno je da utvrdimo Vaš jezički nivo putem besplatnog kvalfikacionog testa, te ličnim razgovorom.