Engleski

LOQUI Vam nudi najbolje uslove za učenje engleskog jezika. Opuštena atmosfera u grupi omogućava brzo učenje engleskog jezika na poželjenom nivou. Naši nastavnici i naše nastavnice su nativni govornici i veoma angažovani. Oni će Vam pomoći da čim pre dosegnete svoj poželjeni cilj. Veoma nam je bitno da se osećate ugodno i motivisano tokom učenja. Kod nas možete unapred da napravite kvalifikacioni test poznavanja jezika.

Početnici (A1/A2)

Početnici (A1/A2)

Početnici A1

Sadržaj:

 • Uvod u gramatiku
 • Opšti fond reči
 • Svakodnevne situacije, npr. predstavljanje, porodica, lične informacije
 • Termini, vreme
 • Voditi kratke beleške
 • Čitati i razumeti kratke i jednostavne tekstove 

Ciljevi učenja:

Osnove, naučiti pismene i usmene kompetencije.

Veličina grupe:

od 5 osoba

Trajanje kursa:

8 nedelja, 2 časa/nedeljno

Sledeći termin:

Termin na upit

Cena:

180 evra

Engleski A1 (8 nedelja) 

 

Početnici A2

Sadržaj:

 • Proširiti znanje gramatike
 • Proširiti opšti fond reči
 • Svakodnevne situacije, npr. traženje stana, opis puta.
 • Dogovaranje termina i sastanaka/spojeva, telefonske poruke u kojima su navedeni termini
 • Lični opis  (biografski podaci, lični doživljaji i lična iskustva)
 • Pisanje razglednica, mejlova i kratkih beležaka
 • Čitati i razumeti kratke novinarske tekstove i oglase 

Ciljevi učenja:

Osnove, poboljšanje pismenih i usmenih kompetencija.

Veličina grupe:

od 5 osoba

Trajanje kursa:

večernji kurs 8 nedelja, 2 časa/nedeljno

Sledeći termin:

Termin na upit

Cena:

180 evra

Engleski A2 (8 nedelja) 

Sa predznanjem (B1/B2)

Sa predznanjem(B1)

Sadržaj:

 • Proširiti znanje gramatike
 • Proširiti fond reči
 • Lični podaci (obrazovanje i zanimanje)
 • Traženje posla
 • Razgovori za posao
 • Čitati i razumeti oglase za posao i stanove
 • Govoriti o događajima iz prošlosti
 • Pisati izveštaje
 • Lični svakodnevni razgovori (interesi, slobodno vreme)

Cilj učenja:

Proširenje znanja jezika.

Veličina grupe:

od 5 osoba

Trajanje kursa:

8 nedelja, 2 časa/nedeljno

Sledeći termin:

Termin na upit

Cena:

180 evra

Engleski B1 (8 nedelja)

 

Sa predznanjem (B2)

Sadržaj:

 • Učvrstiti i proširiti znanje gramatike
 • Učvrstiti i proširiti fond reči
 • Složeni lični podaci (obrazovanje i zanimanje)
 • Traženje posla (razgovor i prijava za posao itd.)
 • Čitati i razumeti složene oglase za posao i stanove
 • Govoriti o događajima iz prošlosti
 • Pisati pisma, žalbe i pozivnice
 • Sigurno voditi lične svakodnevne razgovore (interesi, slobodno vreme)

Cilj učenja:

Korišćenje engleskog jezika bez problema.

Veličina grupe:

od 5 osoba

Trajanje kursa:

8 nedelja, 2 časa/nedeljno

Sledeći Termin:

Termin na upit

Cena:

180 evra

Engleski B2 (8 nedelja)

Kursevi za osvežavanje znanja (B2+)

Ovaj kurs je za one, koji su učili engleski (u školi, na univerzitetu, u privatnom kursu, u inostranstvu itd.), ali dugo nisu imali priliku da ga koriste.

Sadržaj:

 • Osvežiti i učvrstiti znanje gramatike
 • Osvežiti i proširiti fond reči
 • Čitati i razumeti tekstove
 • Govoriti o događajima iz prošlosti
 • Pisati pisma
 • Lični i svakodnevni razgovori (interesi, slobodno vreme)

Cilj učenja:

Osvežiti i učvrstiti znanje jezika.

Veličina grupe:

od 5 osoba

Trajanje kursa:

8 nedelja, 2 časa/nedeljno

Sledeći termin:

Termin na upit

Cena:

Cena na upit

Engleski B2+ (8 nedelja za osvežavanje znanja)

Poslovni engleski (B2+)

Ovaj kurs je za sve one, kojima je engleski potreban na poslu.

Sadržaj:

 • Stručni vokabular (pogotovo ekonomije)
 • Osvežiti i učvrstiti znanje gramatike
 • Pisati poslovna pisma
 • Voditi poslovne razgovore

Cilj učenja:

Osvežiti i učvrstiti znanje jezika.

Veličina grupe:

od 5 osoba

Trajanje kursa:

8 nedelja, 2 časa/nedeljno

Sledeći termin:

Termin na upit

Cena:

Cena na upit

Engleski B2+ (8 nedelja poslovni)

Za napredne (C1)

U ovom kursu ćemo da učvrstimo Vaše napredno poznavanje engleskog jezika, kako biste mogli voditi razgovore bez ikakvih prepreka.

Sadržaj:

 • Sitne gramatičke greške
 • Voditi i razumeti razgovore o složenim temama (npr. ekonomija, politika, obrazovanje)
 • Diskutovati
 • Pregovarati i prodavati
 • Pisati izveštaje, žalbe, upite i pisma odbijanja 

Ciljevi učenja:

Sporazumevati se u rutinskim situacijama i razumeti informacije o poznatim i složenim temama bez problema i prepreka.

Veličina grupe:

od 5 osoba

Trajanje kursa:

8 nedelja, 2 časa/nedeljno

Sledeći termin:

Termin na upit

Cena:

Cena na upit

Engleski C1 (8 nedelja)