Individualno učenje engleskog jezika

Vaš uspešan individualni kurs

Želite da poboljšate gramatiku, slušanje ili govor? Naši individualni kursevi su prilagođeni Vašim potrebama. Raspored nastave možete individualno da dogovorite sa nastavnikom/-com.

Vaše prednosti:

  • Fleksibilna i individualna nastava sa velikim faktorom uspeha
  • Moguće pomeranje termina 24 sata pre zakazanog termina (radnim danima)
  • Individualni časovi se rezervišu u bloku od 3 časa, time da jedan čas čini 1,5h. Tako ne morate da se  obavezujete dugoročno
  • Individualni časovi se mogu održavati na bilo kojem mestu u Beču. Sa nadoplatom od 5 evra nastavnik/-ca će da dođe na mesto koje ste vi odredili (prema raspoloživosti)

Cena:

50 evra (uključen porez na promet) po 60 minuta

Ukoliko želite da rezervišete više časova, obratite pažnju na naše popuste:

11 - 29 časova = 48 evra (uključen porez na promet) po 60 minuta
od 30 časova = 46 evra (uključen porez na promet) po 60 minuta

Kako bismo osigurali napredak u učenju, molimo Vas da rezervišete 1,5h po terminu.


Engleski individualni kurs